Mae Janet Jackson yn Hollti O'i Gŵr Wissam Al Mana Dri Mis ar ôl Rhoi Geni i'r Plentyn Cyntaf

Mae Janet Jackson wedi gwahanu oddi wrth ei gŵr Wissam Al Mana, dri mis yn unig ar ôl rhoi genedigaeth i'w phlentyn cyntaf, mae ffynhonnell yn cadarnhau i ET ...